Biến cực căng đêm qua ở Mạo Khê 5-8-2018 , chém nhau kinh hoàng 1 góc phố , nge đâu 2 thằng rụng

Biến cực căng đêm qua ở Mạo Khê 5-8-2018 , chém nhau kinh hoàng 1 góc phố , nge đâu 2 thằng rụng
0

#1