Chào chủ nhà (sao mà khó tính quá, phải 15 characters mới chịu)

Chào chủ nhà (sao mà khó tính quá, phải 15 characters mới chịu)
0

#1

Mình chỉ biết trợ giúp diễn đàn bằng cách vào đây hỏi thăm và chúc diễn đàn ngày càng đông vui


#2

Hì, nếu ngắn quá sợ nhìu mem ghi tiêu đề vô nghĩa.

Cảm ơn thím nhìu nha.