Con cá được phóng sinh vài năm, vẫn bơi vào bờ khi nge tiếng chủ gọi

Con cá được phóng sinh vài năm, vẫn bơi vào bờ khi nge tiếng chủ gọi
0

#1