Đây là những đồng hồ gây kích thích nhất trên ô tô mà phải mất hàng giờ để bạn hiểu nó

Đây là những đồng hồ gây kích thích nhất trên ô tô mà phải mất hàng giờ để bạn hiểu nó
5.0 1
#1

Không chỉ đơn thuần là kim và các con số, đồng hồ trên xe hơi đôi khi còn là một tác phẩm nghệ thuật của các kỹ sư - nơi những thông số quan trọng và đầy quyến rũ của tốc độ “nhảy múa” đầy lôi cuốn người cầm vô lăng.

Đây là những đồng hồ gây kích thích nhất trên ô tô mà phải mất hàng giờ để bạn hiểu nó - Ảnh 1.

Đây là những đồng hồ gây kích thích nhất trên ô tô mà phải mất hàng giờ để bạn hiểu nó - Ảnh 2.

Đây là những đồng hồ gây kích thích nhất trên ô tô mà phải mất hàng giờ để bạn hiểu nó - Ảnh 3.

Đây là những đồng hồ gây kích thích nhất trên ô tô mà phải mất hàng giờ để bạn hiểu nó - Ảnh 4.

Đây là những đồng hồ gây kích thích nhất trên ô tô mà phải mất hàng giờ để bạn hiểu nó - Ảnh 5.

Đây là những đồng hồ gây kích thích nhất trên ô tô mà phải mất hàng giờ để bạn hiểu nó - Ảnh 6.

Đây là những đồng hồ gây kích thích nhất trên ô tô mà phải mất hàng giờ để bạn hiểu nó - Ảnh 7.

Đây là những đồng hồ gây kích thích nhất trên ô tô mà phải mất hàng giờ để bạn hiểu nó - Ảnh 8.

Đây là những đồng hồ gây kích thích nhất trên ô tô mà phải mất hàng giờ để bạn hiểu nó - Ảnh 9.

Đây là những đồng hồ gây kích thích nhất trên ô tô mà phải mất hàng giờ để bạn hiểu nó - Ảnh 10.

Đây là những đồng hồ gây kích thích nhất trên ô tô mà phải mất hàng giờ để bạn hiểu nó - Ảnh 11.

Đây là những đồng hồ gây kích thích nhất trên ô tô mà phải mất hàng giờ để bạn hiểu nó - Ảnh 12.

Đồ họa: Tom