Ông ấy thật là người không cơ , đố thằng nào ở vn làm được

Ông ấy thật là người không cơ , đố thằng nào ở vn làm được
0

#1