Phân tích kĩ thuật Bitcoin từ giờ tới cuối năm!

Phân tích kĩ thuật Bitcoin từ giờ tới cuối năm!
0

#1

Mình xin đưa ra một chút nhận định về tình hình Bitcoin từ giờ tới cuối năm. Đây chỉ là ý kiến cá nhân, không phải lời khuyên mua bán gì nhá!
Biểu đồ ngày!


Ở biều đồ ngày cho thấy khả năng trong vài ngày tới sẽ hồi về 6k9. Đây chỉ là sóng hồi thôi nhé. dự báo xa hơn thì nếu vượt được cản 6k9 đó trong tháng 7 và lên luôn 9k trong tháng 7 thì tình hình sẽ rất tốt. Tuy nhiên khả năng cũng không cao lắm.

Biều đồ tuần


Ở biều đồ tuần thì xuất hiện xu hướng xấu. khi mà tekan và kijun đều hướng xuống. Và chúng ta có 2 tháng bắt từ từ hôm nay 16/6 để vượt lên 13k. Nếu vượt được mức này trong 2 tháng tới thì rất tốt. Còn nếu không thì năm này bitcoin sẽ là là hoài trong khu vực 6k 5k.

  • Đây là bản phân tích kĩ thuật của mình. chẳng nhằm mục đích tạo fud, tất cả đều có căn cứ.Hy vọng giúp gì được gì cho mọi người!