Quick Look: Ứng dụng Windows miễn phí cho phép xem trước nội dung file và folder như MacOS

Quick Look: Ứng dụng Windows miễn phí cho phép xem trước nội dung file và folder như MacOS
0

#1

Quick Look là một tính năng rất hữu dụng trên MacOS, cho phép bạn xem trước nội dung của file và folder bằng cách nhấn phím space bar. Và ngay cả khi sử dụng Windows thì bạn cũng có thể sử dụng tính năng thông qua phần mềm miễn phímang tên Quick Look trên kho ứng dụng Microsoft Store.

Link tải ứng dụng miễn phí: Microsoft Store

Nguyên tắc của Quick Look trên Windows 10 là có thể xem trước các file, miễn sao bạn có ứng dụng tương ứng. Ngoài khả năng xem trước file và folder thì bạn cũng tuỳ chọn stick nhiều khung xem trước lên màn hình, hoặc mở file bằng ứng dụng tương ứng.