Vinhomes chốt danh sách cổ đông phát hành gần 670 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25%

Vinhomes chốt danh sách cổ đông phát hành gần 670 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25%
0

#1

Vinhomes chốt danh sách cổ đông phát hành gần 670 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25%

Dự kiến sau phát hành Vinhomes sẽ tăng vốn điều lệ lên 33.495 tỷ đồng.

Ngày 4/10 tới đây CTCP Vinhomes (mã chứng khoán VHM) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 670 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 1.000:250, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận về 250 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 6.700 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/6/2018.

Hiện tại Vinhomes có vốn điều lệ hơn 26.796 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành công ty tăng vốn điều lệ lên 33.495 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 Vinhomes đạt 15.750 tỷ đồng doanh thu, gấp 3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 9.854 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 7.732 tỷ đồng.

Mới đây nhất, Vinhomes công bố thông tin sẽ sáp nhập Xây dựng Vincom vào Vinhomes. Xây dựng Vincom là doanh nghiệp thành lập từ cuối tháng 5/2006 với vốn điều lệ hiện tại 250 tỷ đồng, trước đó do Vingroup sở hữu 100% vốn điều lệ.

Sau đó Vingroup đã chuyển quyền sở hữu toàn bộ số cổ phần này cho Vinhomes. Do vậy, sau sáp nhập Vinhomes vẫn giữ nguyên vốn điều lệ, đồng thời chấm dứt hẳn sự tồn tại của Xây dựng Vincom.