Will hero - game chơi cực khó , gây điên như Flappy Bird

Will hero - game chơi cực khó , gây điên như Flappy Bird
0

#1

Game này đơn giản , dạo diện hiệu ứng cháy nổ cũng đẹp , quan trogn5 nhất là chơi khó không khác gì flappy bird 1 thời , đó anh em nao chơi qua nổi 1 màn đó

Link download : http://123link.pw/bQVu3x
Watch more videos : https://goo.gl/L8bWNz